Mh1903 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Armoede en armenzorg in de eerste helft van de 19e eeuw

Armoede en armenzorg in de eerste helft van de 19e eeuw

In de eerste helft van de 19e eeuw leefde een groot deel van de Nederlandse bevolking in armoede. Zij verdienden zo weinig dat ze niet voldoende geld hadden voor de eerste levensbehoeften. Kerkelijke…
Heksenvervolging in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Heksenvervolging in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Op 25 juli 1605 werd Mechteld ten Ham levend verbrand in ís-Heerenberg. Mechteld was beschuldigd van hekserij, omdat ze volgens de inwoners van het stadje mensen en dieren had betoverd, waardoor ze st…
De oprichting van concentratiekampen in het Derde Rijk

De oprichting van concentratiekampen in het Derde Rijk

Vanaf 1933 richtten de naziís ruim 1600 concentratiekampen in, eerst in Duitsland en vanaf het einde van de jaren dertig ook in bezet gebied. Zij brachten daar in eerste instantie politieke gevangenen…
Verraders tijdens de Tweede Wereldoorlog

Verraders tijdens de Tweede Wereldoorlog

Na de bevrijding zijn 2500 mannen en vrouwen veroordeeld voor het verraden van illegale werkers, Joden en mannen die zich hadden onttrokken aan de Arbeitseinsatz. Een deel van deze mensen pleegden inc…
Sport bij de oude Grieken

Sport bij de oude Grieken

De Grieken waren het eerste volk dat op grote schaal sport beoefende. Sport was een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding, bestemd voor vrije burgers en nauw verbonden met de godsdienst en de oorlo…
Strafrecht in de Middeleeuwen

Strafrecht in de Middeleeuwen

Door de opkomst van de steden ontstond in de Lage Landen een wreed strafstelsel dat beoogde mensen van verkeerde daden te weerhouden en misdaden te wreken. De overheden gingen zelf misdadigers vervolg…
De macht van de Gestapo

De macht van de Gestapo

De Geheime Staatspolizei of Gestapo was een beruchte Duitse organisatie die zowel in als voor de Tweede Wereldoorlog grote invloed had op het dagelijks leven. Gestapomedewerkers arresteerden mensen va…
Het optreden van knokploegen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Het optreden van knokploegen tijdens de Tweede Wereldoorlog

In september 1943 richtte de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) de Landelijke Knokploegen (LKP) op. De LO had in toenemende mate behoefte aan bonnen voor onderduikers en wist dat e…
Liefde en huwelijk in de 17e eeuw

Liefde en huwelijk in de 17e eeuw

In de 17e eeuw zocht je een partner binnen je eigen sociale klasse, je kerk en meestal ook in je eigen woonplaats. Bij een huwelijk ging het er niet om hoe je jezelf het beste kon ontplooien, maar om…
Het leven van vrouwen in de jaren vijftig

Het leven van vrouwen in de jaren vijftig

In de jaren vijftig hadden de meeste getrouwde vrouwen geen baan buitenshuis. Ze stopten met werken als ze trouwden of bij de geboorte van hun eerste kind en gingen niet opnieuw de arbeidsmarkt op als…