Mh1903 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Strafrecht in de Middeleeuwen

Strafrecht in de Middeleeuwen

Door de opkomst van de steden ontstond in de Lage Landen een wreed strafstelsel dat beoogde mensen van verkeerde daden te weerhouden en misdaden te wreken. De overheden gingen zelf misdadigers vervolg…
Verraders tijdens de Tweede Wereldoorlog

Verraders tijdens de Tweede Wereldoorlog

Na de bevrijding zijn 2500 mannen en vrouwen veroordeeld voor het verraden van illegale werkers, Joden en mannen die zich hadden onttrokken aan de Arbeitseinsatz. Een deel van deze mensen pleegden inc…
Het leven van vrouwen in de jaren vijftig

Het leven van vrouwen in de jaren vijftig

In de jaren vijftig hadden de meeste getrouwde vrouwen geen baan buitenshuis. Ze stopten met werken als ze trouwden of bij de geboorte van hun eerste kind en gingen niet opnieuw de arbeidsmarkt op als…
Liefde en huwelijk in de 17e eeuw

Liefde en huwelijk in de 17e eeuw

In de 17e eeuw zocht je een partner binnen je eigen sociale klasse, je kerk en meestal ook in je eigen woonplaats. Bij een huwelijk ging het er niet om hoe je jezelf het beste kon ontplooien, maar om…
Sport bij de oude Grieken

Sport bij de oude Grieken

De Grieken waren het eerste volk dat op grote schaal sport beoefende. Sport was een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding, bestemd voor vrije burgers en nauw verbonden met de godsdienst en de oorlo…
De wederopbouw van Nederland na 1945

De wederopbouw van Nederland na 1945

Na de bevrijding moest Nederland weer opgebouwd worden. De nood was hoog: 20% van de huizen was beschadigd, ongeveer 375.000 hectare landbouwgrond stond onder water, bruggen waren vernield en machines…
Het optreden van knokploegen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Het optreden van knokploegen tijdens de Tweede Wereldoorlog

In september 1943 richtte de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) de Landelijke Knokploegen (LKP) op. De LO had in toenemende mate behoefte aan bonnen voor onderduikers en wist dat e…
Uit elkaar. Echtscheiding door de eeuwen heen

Uit elkaar. Echtscheiding door de eeuwen heen

In 1971 nam de Tweede Kamer de echtscheidingswet aan. Vanaf die tijd mogen echtparen hun huwelijk laten ontbinden bij duurzame ontwrichting. Voor 1971 was echtscheiding alleen mogelijk na overspel, bi…
Armoede en armenzorg in de eerste helft van de 19e eeuw

Armoede en armenzorg in de eerste helft van de 19e eeuw

In de eerste helft van de 19e eeuw leefde een groot deel van de Nederlandse bevolking in armoede. Zij verdienden zo weinig dat ze niet voldoende geld hadden voor de eerste levensbehoeften. Kerkelijke…
Gerrit Jan van der Veen, leider van het Amsterdamse verzet

Gerrit Jan van der Veen, leider van het Amsterdamse verzet

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Gerrit Jan van der Veen actief in het Amsterdamse verzet. Hij richtte de Persoonsbewijzencentrale op die tienduizenden persoonsbewijzen namaakte en pleegde aanslagen…